PŘESTAVBA A ZATEPLENÍ PROVOZNÍHO OBJEKTU, AUCON spol. s r.o

Studie  modernizace a rozšíření administrativních prostor areálu firmy AUCON spol. s r.o.

14.3 mil. Kč