Víme, že kvalitní a podrobnou projektovou dokumentací lze předejít mnoha komplikacím a neúměrnému zvyšování ceny stavby. S námi si můžete být jisti, že v projektu zohledníme nejen Vaše požadavky a představy, ale i požadavky dotačních titulů.
 
Nabízíme projekční služby ve všech stupních:
 • DUR - dokumentace pro územni řízení
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení
 • DPS - dokumentace pro provádění stavby
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
Ověřovací studie, posudky staveb:
 • studie (investiční, objemové, dispozičně-provozní, architektonicko-dispoziční a urbanisticko-architektonické)
 • inženýrská činnost, zajištění vydání UR a SP aj.
Posudky a návrhy energetické koncepce, včetně EPC financování:
 • pasportizace stávajících objektů a celků
 • energetické audity, energetické štítky, optimalizace provozu energetického hospodářství budov
 • vypracování oponentních posudků, kontrola stavební dokumentace
Zajistíme dotace:
 • studie proveditelnosti a návratnosti zdrojů - dotace, úvěry, plánování provozních financí
 • dotační žádost a zajištění financování Vašeho projektu 


Nechte toto pole prázdné
Kontaktujte nás pro více informací
* povinné údaje