SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ FIRMY INDUSTRIAL PARK TACHOV, s.r.o.

DSP+DPS energeticky úsporných opatření.
Energetické posudky, zateplení obálky budovy, výměna průmyslového osvětlení výrobních prostor za energeticky efektivnější. Výměna kompresorů na stlačený vzduch za energeticky efektivnější včetně možnosti využití odpadního tepla z chlazení kompresorů.

34 mil Kč